Autogenní trénink Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Mgr. Iva Dušková

Termín so 19.6.2021 (9:00-19:00) - ne 20.6.2021 (9:00-16:00)

Pro koho je seminář určen

 • Pro toho, kdo si chce osvojit techniku účinnou při práci se stresem a naučit uvolňovat napětí a neklid
 •                   kdo chce doplnit svoji energii, obnovit své síly a vnitřní zdroje
 •                   kdo chce vyladit tělesnou i psychickou stránku své osobnosti a dosáhnout vnitřní vyrovnanosti
 •                   kdo se chce lépe soustředit, lépe využívat svoji kreativitu, podpořit svoji spontaneitu
 •                   kdo se nachází v náročné životní situaci, ve které potřebuje nalézt chvíle odpočinku a uvolnění
 •                   kdo pomocí relaxace chce posílit svoji imunitu, vyladit činnost vnitřních orgánů, zlepšit svoji výkonnost
 •                   kdo se chce naučit metodu účinnou při léčbě psychosomatických onemocnění
 •                   kdo se chce zbavit nevhodných návyků a podpořit rozvoj pozitivních stránek osobnosti
 •                   kdo chce pracovat na svém rozvoji, prohlubovat sebepoznání a sebedůvěru
 • Pro sociální pracovníky a psychoterapeuty, kteří tuto techniku mohou využít ve své práci s klienty

Popis semináře

Dvoudenní seminář se skládá z úvodní teoretické části - kde se účastníci seznámí s autogenním tréninkem jako relaxačně-koncentrační technikou a s možnostmi jeho využití - a z části nácvikové, v níž budou mít dostatek prostoru si základní stupeň autogenního tréninku procvičit tak, aby ho pak mohli praktikovat sami. Účastníci si vyzkouší také další relaxační cvičení, jimiž je celý seminář prokládán.

Cílem semináře je osvojit si konkrétní, jednoduchou techniku vedoucí k hlubokému uvolnění a regeneraci sil, pomáhající při zvládání stresu.  Techniku, pomocí níž je možné posílit odolnost a obranyschopnost organismu, naučit se, jak obnovovat vlastní energetické zdroje, harmonizovat psychický stav a tělesné funkce – tím napomáhat ke zvyšování sebedůvěry a optimismu, k rozvoji spontaneity projevu, ke zvyšování schopnosti se soustředit, k aktivizování představivosti a tvořivosti i k nastartování sebeúzdravných procesů organismu.

Seminář je veden interaktivní formou. Jednotlivé kroky autogenního tréninku si účastníci osvojí při skupinovém nácviku. Společně pak budou také sdílet prožitky z nácviku.

Co se na semináři dozvíte

 • teoretické informace o podstatě autogenního tréninku
 • jaké jsou cíle a možnosti jeho využití
 • podmínky nácviku
 • prakticky si osvojíte základní stupeň autogenního tréninku 
 • seznámíte se s možnostmi využití vizualizace a emocionalizace při práci s autogenním tréninkem

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře. Na seminář je vhodné si přinést pohodlný oděv, deku a malý polštářek.

Profil lektora

Mgr. Iva Dušková vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA, supervizní výcvik v rámci PCA, systemický výcvik, výcvik v neverbálních a relaxačních technikách, kurzy párové a rodinné terapie, hypnoanalýzy a mediační kurzy. Pracovala ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii, na dětské psychiatrické ambulanci a  od roku 1999 působí v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy jako manželská a rodinná terapeutka. Má vlastní psychoterapeutickou praxi. Dlouhodobě jako lektorka vede semináře zabývající se tématy komunikace a řešení konfliktů, semináře zaměřené na partnerské vztahy, práci se stresem a práci s adolescenty.


Zpět