Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Intuitivní imaginace a síla záměru 9.-10. leden 2021 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky o smrti a umírání 22.-24. leden 2021 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 0
Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď" 23.-24. leden 2021 MUDr. Marie Štefanová Volná místa: 0
Práce se stresem termín bude upřesněn, podzim 2021 PhDr. Alena Halamová Volná místa: 0
Rozhovor v psychoterapii (cyklus 4 seminářů během 2 let) Termín bude upřesněn Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 0
Řešení konfliktů vyjednáváním termín bude upřesněn, jaro 2021 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Tvarová terapie u dětí termín bude upřesněn, zima 2021 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním Termín bude upřesněn, zima-jaro 2021 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 0
Terapie zpěvem Termín bude upřesněn 2021 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Manipulace strachem ve veřejném prostoru ONLINE SEMINÁŘ termín bude upřesněn Mgr. Jan Kulhánek Volná místa: 0
Výklad snů (cyklus 4 seminářů během 2 let) termín bude upřesněn Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 0
«» | | | 4