Kreativní neverbální techniky 23/24 Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 950 Kč i 950
Snížená cena 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

PhDr. Jana Procházková

Termín pátek 27.10., 24.11., 26.1., 23.2. 13.45‑15.15
Místo konání Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10, aula  

Psychoterapie používá nejen řeči, ale i jiných výrazů a projevů člověka, kterými lze někdy lépe komunikovat než slovy. Seminář obsahuje ukázky muzikoterapie a arteterapie.

Především pro posluchače PPF.


Zpět