Kolokvium 2022

Vážení a milí,

dovoluji si Vás pozvat na naše 41. kolokvium. Letošní název je:

 

Inspirace komunitní a skupinovou psychoterapií.
Hledání nových možností a horizontů.

Vážení a milí kolegové, přátelé,
většina z nás prošla skupinovým výcvikem, ke kterému byla také přidružena velká skupina, výcvikové společenství, či komunita. Komunita a ostatní skupinové formace byly synonymem pro jakési zázemí, organizační prostředí či sociálně edukativní servis, který slouží psychoterapeutickému výcviku. Zkušenosti, které na naší škole s komunitou máme nás přesvědčují, že komunita poskytuje celou řadu dalších možností, o nichž by stálo za to hovořit.
Na první pohled se zdá, že toto společenství slouží, podobně jako skupinový výcvik, frekventantům, kteří jej využívají ve své práci pro klientelu jim svěřenou. Zjistili jsme však, že kvality či dobra, která ve výcviku člověk získá, mnohonásobně překračují jejich psychoterapeutické využití. Není to plýtvání? Není to škoda? Nebylo by žádoucí jejich širší uplatnění, a to nejen dovnitř, ale i navenek, do společnosti? Je něco, co tomu brání?
Práce se skupinou v kombinaci s komunitou (velkou skupinou atd.) bývala především československou tradicí. Někteří tuto zkušenost využili, mnoho jiných však nikoli. Nebylo by dobré znát důvody? Jsou jen odborné? Nebo nějaké jiné?
Rádi bychom se s Vámi podělili o naše zkušenosti a společně se zamysleli nad využitými i nevyužitými možnostmi, které komunita ve spojení se skupinovou terapií skýtá. Vím, že komunitní aktivita bývá bohatá, nápaditá a účinná. Nabízí se proto, abychom své zkušenosti poskytli druhým a sami se také nechali svými kolegy inspirovat. Jsem si jist, že máme velká bohatství, jichž je možné využít v péči o duši, o lidi i lidská společenství, jimž mohou být psychoterapeutické zkušenosti různým způsobem přínosné.
Věřím, že Vás pozvánka na téma kolokvia dostatečně podnítila k účasti, přemýšlení a k diskusi. Jste srdečně zváni k aktivní i pasivní účasti. Budu se na Vás s radostí a dychtivostí těšit. Jako obvykle bude připraveno malé občerstvení. „Sokolské Skálovy párečky s chlebem a hořčicí“ plus pečivo. Pokud budete chtít přispět myšlenkou, nějakou poživatinou či prostou přítomností, jste srdečně vítáni!
Vaše příspěvky uveřejníme na našich webových stránkách. Prosíme Vás proto, abyste napsali alespoň dvě stránky textu v čitelné a srozumitelné podobě; pokud napíšete stran více, bude to skvělé! Žádáme Vás také, aby Vaše čtené texty byly připraveny k přednesu, jsou pak lépe srozumitelné. Přednesený příspěvek by neměl přesáhnout 20 minut, čímž je uvolněn prostor k diskusi.

Za kolegium Pražské vysoké školy psychosociálních studií ve spolupráci s Českou daseinsanalytickou společností Vás zve a těší se na Vás,
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

 

Nakonec důležité informace:

 

Místo: PVŠPS, Milánská 471, Praha 10
Datum a časy: pátek 3. 6. 2022, začátek v 10:00 - do vypršení zájmu a sil, zpravidla okolo 14.00 odpoledne.

Prosím, potvrďte svoji účast laskavě na e-mail bcstudijni@pvsps.cz (studijní oddělení, paní Hana Králová).

 

Jak se k nám dostanete:

PVŠPS, Milánská 471, Praha 10

  • Konečná stanice metra C ‑ Háje, východ z 1. vagónu po jezdících schodech, potom doprava přes most po schodech dolů, kousek doleva na stanici autobusu 125. Šest stanic do zastávky Nové Petrovice, přejít silnici a kousek ve směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

nebo

  • Stanice metra A Skalka, dále autobusem 125 do stanice Nové Petrovice, kousek zpět proti směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní je pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

Zde najdete pozvánku v PDF.

 

Příspěvky: