Kolokvium 2020

Vážení a milí,

dovoluji si Vás pozvat na naše 39. kolokvium. Letošní název je:

Psychosomatická otázka

Letos měly proběhnout dvě konference týkající se psychosomatické otázky. Kvůli zákazu shromažďování tyto konference neproběhly, respektive neproběhnou. Ale doufejme, že nám již nic nebude bránit se nad tímto tématem sejít na našem tradičním kolokviu.
Jednak zde máme zcela zásadní otázku filosofickou a metodologickou, kromě toho také otázku praktickou. Teoretická je od Descarta na mrtvém bodě, tím pádem nám také vázne metodologie zkoumání. Myslím, že si zaslouží o ní přemýšlet. Druhá, praktická se samozřejmě od té první odvíjí, ale přece jen stojí za to o ní rovněž ztratit učené slovo.
Máme dva měsíce na přípravu. Těším, že se opět sejdeme. Nebudou chybět tradiční koláčky nebo něco podobného a od dob Jaroslava Skály také párečky. Maťka by měla také přijít. Bylo jí v těchto dnech devadesát pět, takže ji i trochu oslavíme.
Věřím, že Vás pozvánka na téma kolokvia dostatečně podnítila k účasti, přemýšlení a k diskusi. Jste srdečně zváni k aktivní i pasivní účasti. Vaše příspěvky uveřejníme na našich webových stránkách. Prosíme Vás proto, abyste napsali alespoň dvě stránky textu v čitelné a srozumitelné podobě; ukazuje se, že i dobře seskládaná hesla či náměty nestačí. Pokud napíšete stran více, bude to skvělé! Žádáme Vás také, aby Vaše čtené texty byly připraveny k přednesu, jsou pak lépe srozumitelné. Přednesený příspěvek by neměl přesáhnout 20 minut, čímž je uvolněn prostor k diskusi.

Za kolegium Pražské vysoké školy psychosociálních studií ve spolupráci s Českou daseinsanalytickou společností Vás zve a těší se na Vás,

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

 

Nakonec důležité informace:

Místo: PVŠPS, Milánská 471, Praha 10

Datum a časy: pátek 5. 6. 2020, začátek v 10:00 - do vypršení zájmu a sil, zpravidla okolo 14.00 odpoledne.

Prosím, potvrďte svoji účast laskavě na e-mail bcstudijni@pvsps.cz nebo telefonicky na 267 913 634 (studijní oddělení, paní Hana Králová).

Jak se k nám dostanete:

PVŠPS, Milánská 471, Praha 10

  • Konečná stanice metra C ‑ Háje, východ z 1. vagónu po jezdících schodech, potom doprava přes most po schodech dolů, kousek doleva na stanici autobusu 125. Šest stanic do zastávky Nové Petrovice, přejít silnici a kousek ve směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

nebo

  • Stanice metra A Skalka, dále autobusem 125 do stanice Nové Petrovice, kousek zpět proti směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní je pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

Zde najdete pozvánku ve Wordu.

 

Příspěvky:

Magdalena Westman: Psychosomatika?