Kolokvium 2019

Vážení a milí,

dovoluji si Vás pozvat na naše 38. kolokvium. Letošní název je:

Manipulace v psychoterapii

Manipulace je běžný jev. Ptát se, zdali se vyskytuje v psychoterapii, je banální. Manipulace se vyskytuje všude, tedy i v psychoterapii. To, čím se budeme zabývat na kolokviu je manipulace, která je vrostlá do psychoterapie od jejího počátku, ani o ní nevíme, ještě jsme ji ani neuchopili. Je to manipulace podobná situaci člověka, který hledá své brýle, a přitom je má na nose a ani o tom neví. Bylo by užitečné se nad těmito skutečnostmi zamyslet a odhalit je, popsat, mluvit o nich. Z mého pohledu je psychoterapie velmi ohrožená, dokonce je možné říci, že spěje někam tam, kde již přestává být sama sebou.
Věřím, že Vás pozvánka na téma kolokvia dostatečně podnítila k účasti, přemýšlení a k diskusi. Jste srdečně zváni k aktivní i pasivní účasti. Opět se pokusíme Vaše příspěvky zařadit do sborníku, případně je uveřejníme na našich webových stránkách. Prosíme Vás proto, abyste napsali alespoň dvě stránky textu v čitelné a srozumitelné podobě; ukazuje se, že i dobře seskládaná hesla či náměty nestačí. Pokud napíšete stran více, bude to skvělé! Žádáme Vás také, aby Vaše čtené texty byly připraveny k přednesu, jsou pak lépe srozumitelné. Přednesený příspěvek by neměl přesáhnout 15 minut, čímž je uvolněn prostor k diskusi.
Budeme se těšit na Vaši účast, diskusi, příspěvky i na setkání o přestávce, kde bude podávaná káva, čaj, samozřejmě párky a něco sladkého „na nervy“ i pro potěšení na jazyku i na duši.

Za kolegium Pražské vysoké školy psychosociálních studií ve spolupráci s Českou daseinsanalytickou společností Vás zve a těší se na Vás,

          Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Nakonec důležité informace:

Místo: PVŠPS, Milánská 471, Praha 10

Datum a časy: pátek 7. 6. 2019, začátek v 10:00 - do vypršení zájmu a sil, zpravidla okolo 14.00 odpoledne.

Prosím, potvrďte svoji účast laskavě na e-mail bcstudijni@pvsps.cz nebo telefonicky na 267 913 634 (studijní oddělení, paní Hana Králová).

Jak se k nám dostanete:

PVŠPS, Milánská 471, Praha 10

  • Konečná stanice metra C ‑ Háje, východ z 1. vagónu po jezdících schodech, potom doprava přes most po schodech dolů, kousek doleva na stanici autobusu 125. Šest stanic do zastávky Nové Petrovice, přejít silnici a kousek ve směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

nebo

  • Stanice metra A Skalka, dále autobusem 125 do stanice Nové Petrovice, kousek zpět proti směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní je pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

Zde najdete pozvánku ve Wordu.

 

Příspěvky:

Magdalena Westman: Manipulace v psychoterapii  (https://www.labea.cz/)
Eliška Syrovátková: Manipulace v psychoterapii