Kolokvium 2018

Vážení a milí,

dovoluji si Vás pozvat na naše 37. kolokvium. Letošní název je:

Nevyslovené pochybnosti psychoterapeuta

Tentokrát začínám pozvání na letošní kolokvium smutnou zprávou. Zemřel Alfred Kocáb. Muž, který se zapsal do českých dějin hned několikrát. Jako pokrokový, liberálně smýšlející pastor, chartista, který byl minulým režimem trestán, laskavý a tolerantní muž. Znali jsme ho jako člověka, který do kolokvia vnášel duchovní témata a kritický názor na možnosti a ambice psychoterapie. Byl manželem Darji Kocábové, přední to dámy české psychoterapie; s impozantním nadhledem, přátelsky a s vzácnou velkorysostí zasvěceně komentoval diskutované myšlenky i možnosti a meze psychoterapeutického konání. Měly cenu zlata, zlata jeho srdce, bohatství jeho myšlení. To vše nám bude velice, velice chybět. Už teď nám drahý Fredo chybíš! Za všechno, co jsi nám přinesl, Ti děkujeme!

Nevyslovené pochybnosti psychoterapeuta je letošní téma kolokvia. Minulé téma o lásce v psychoterapii se ukazovalo, že je velice široké, ale také přineslo mnoho rozpaků. O lásce se v dnešní době hovoří obtížně, a pokud osobně, tak s velkou opatrností a nejistotou. Význam i opravdovost lásky byl a dosud je snižován, redukován a znehodnocován. Když o ní někdo hovoří, tak se stává podezřelý. Nicméně na kolokviu zazněly příspěvky, které byly odvážné a otevřené. To nás podpořilo v přesvědčení o potřebnosti a významu otevřené a nebojácné diskuse o tématu, o kterém psychoterapeuti mluví jen málo a tou jsou pochybnosti o psychoterapii samotné.

Je skutečně tak účinná, za jakou se vydává? Nebude nahrazena počítači? Nebo jinými technologiemi? A co psychoterapeut? Co bude s ním? Nebo: „Jsem dobrý psychoterapeut, dělám svou profesi správně, který směr si mám vybrat a který je nejlepší, nejúčinnější atd.?“  Pak ovšem máme další pochybnosti. O pacientech a klientech. Jak si je máme vybírat, které a kdy je možné odmítnout? Jaký efekt má moje osoba, pokud nějaký má? Jako muž či žena mám pochybnosti o stejném nebo opačném pohlaví v psychoterapii, o významu věku atd. Přicházejí zcela nové možnosti, které přináší neuropsychoterapie a neurovědy. Co udělat pro to, aby si psychoterapie udržela svoji pozici? Je psychoterapie léčbou nebo nikoli? Odlišuje se psychoterapie klinická od neklinické?

Nepochybuji, že, stejně jako jindy, vnesete do diskusí inspirativní názory, myšlenky a nápady.

Věřím, že Vás pozvánka na téma kolokvia dostatečně podnítila k účasti, přemýšlení a k diskusi. Jste srdečně zváni k aktivní i pasivní účasti. Opět se pokusíme Vaše příspěvky zařadit do sborníku, případně je uveřejníme na našich webových stránkách. Prosíme Vás proto, abyste napsali alespoň dvě stránky textu v čitelné a srozumitelné podobě; ukazuje se, že i dobře seskládaná hesla či náměty nestačí. Pokud napíšete stran více, bude to skvělé! Žádáme Vás také, aby Vaše čtené texty byly připraveny k přednesu, jsou pak lépe srozumitelné. Přednesený příspěvek by neměl přesáhnout 15 minut, čímž je uvolněn prostor k diskusi.

Můžete počítat s domácím pohoštěním, s párky s hořčicí a kečupem, kávou, čajem a zákusky. A samozřejmě také s laskavou a kultivovanou obsluhou našich dam, které se po celé roky o účastníky kolokvia starají.

Za kolegium Pražské vysoké školy psychosociálních studií ve spolupráci s Českou daseinsanalytickou společností Vás zve a těší se na Vás,

          Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

 

Nakonec důležité informace:

 

Místo: PVŠPS, Milánská 471, Praha 10

Datum a časy: pátek 1. 6. 2018, začátek v 10:00 - do vypršení zájmu a sil, zpravidla okolo 14.00 odpoledne.

Prosím, potvrďte svoji účast laskavě na e-mail bcstudijni@pvsps.cz nebo telefonicky na 267 913 634 (studijní oddělení, paní Hana Králová).

 

Zde najdete pozvánku ve Wordu.

 

Příspěvky ke kolokviu

Eliška Syrovátková: Nevyslovené pochybnosti daseinsanalytické psychoterapeutky
Magdalena Westman: Nevyslovené pochybnosti psychoterapeuta