Rozhodnutí rektora č. 9/2021

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 30. 6. 2021 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 7. 2021 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve 2 výtiscích a na CD nejpozději 30. 7. 2021

4)        Kazuistiku k předmětu Strategie a postupy případové práce je nutno odevzdat na studijní oddělení 1x v kroužkové vazbě a 1x na CD nejpozději do 30. 7. 2021

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín konání

Zkouška

9. 9. 2021

Sociální politika

Strategie a postupy případové práce

15. 9. 2021
 

Sociální intervence

Volitelné obory:
Klinická patologie a léčba
Psychosociální patologie a náprava
Metodologie sociálních věd

22. 9. 2021

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
10. června 2021