Rozhodnutí rektora č. 8/2022

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 30. 6. 2022 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 29. 7. 2022 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve 2 výtiscích a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz nejpozději do 29. 7. 2022

4)        Kazuistiku k předmětu Strategie a postupy případové práce je nutno odevzdat na studijní oddělení 1x v kroužkové vazbě a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz nejpozději do 29. 7. 2022

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín konání

Zkouška

5. 9. 2022

Sociální politika

Strategie a postupy případové práce

5. 9. 2022
 

Sociální intervence

Volitelné obory:
Klinická patologie a léčba
Psychosociální patologie a náprava
Metodologie sociálních věd

14. 9. 2022

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
1. června 2022