Rozhodnutí rektora č. 8/2021

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)        Do 30. 6. 2021 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 7. 2021 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 30. 7. 2021

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín
konání

Zkouška

8. 9. 2021

Teoretické obory psychologie

Psychologická diagnostika

13. 9. 2021

Psychologická metodologie

Volitelné obory:

Klinická psychologie
Pedagogická a školní psychologie
Psychologie práce, organizace a řízení
Poradenská psychologie a psychoterapie

20. 9. 2021

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
10. června 2021