Rozhodnutí rektora č. 8/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)       Do 24. 6. 2019 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)       Do 31. 7. 2019 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)       Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 31. 7. 2019

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

10. 9. 2019

 

Teoretické obory psychologie

Psychologická diagnostika

 

12. 9. 2019

 

Psychologická metodologie
 

Volitelné obory:

Klinická psychologie

Pedagogická a školní psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení

Poradenská psychologie a psychoterapie

16. 9. 2019

Obhajoba diplomové práce

 


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. června 2019