Rozhodnutí rektora č. 8/2011 + dodatek

Platby za atestace po ukončení standardní doby studia

Standardní doba studia u bakalářských studijních programů je 3 roky, maximální doba studia je 6 let.
Standardní doba studia u navazujících magisterských programů je 2 roky, maximální doba studia je 4 roky.

S ohledem na nové znění registrovaného studijního a zkušebního řádu, platného ke dni 1.9. 2011 se platby po ukončení standardní doby studia upravují takto:

1) U bakalářských oborů bude zpoplatněna každá nesplněná atestace a státní zkouška či obhajoba částkou:

2 000,- Kč ve 4. roce,
4 000,- Kč v 5. roce,
6 000,- Kč v 6. roce maximální doby studia.

2) U navazujících magisterských oborů bude zpoplatněna každá nesplněná atestace a státní zkouška či obhajoba částkou:

2 000,- Kč ve 3. roce,
4 000,- Kč ve 4. roce maximální doby studia.

Po uplynutí maximální doby studia již nelze pokračovat ve studiu a student je ze studia vyloučen.


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
1. září 2011

 

Dodatek k rozhodnutí rektora č.  8/2011

Pro studenty, kterým končí standardní doba studia v akademickém roce 2010/2011 platí toto rozhodnutí až od 1.9. 2012.
 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
15. září 2011