Rozhodnutí rektora č. 7/2023

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)        Do 30. 6. 2023 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 31. 7. 2023 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus.

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz  nejpozději do 31. 7. 2023.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín SZZ

7. 9. 2023

 

Psychologická metodologie

Volitelné předměty:
Klinická psychologie
Pedagogická a školní psychologie
Psychologie práce, organizace a řízení
Poradenská psychologie a psychoterapie

14. 9. 2023

 

Teoretické obory psychologie

Psychologická diagnostika

21. 9. 2023

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. června 2023