Rozhodnutí rektora č. 7/2022

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)        Do 30. 6. 2022 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 29. 7. 2022 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus.

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz  nejpozději do 29. 7. 2022

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín
konání

Zkouška

7. 9. 2022

Teoretické obory psychologie

Psychologická diagnostika

12. 9. 2022

Psychologická metodologie

Volitelné obory:

Klinická psychologie
Pedagogická a školní psychologie
Psychologie práce, organizace a řízení
Poradenská psychologie a psychoterapie

19. 9. 2022

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
1. června 2022