Rozhodnutí rektora č. 7/2021

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 30. 6. 2021 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 7. 2021 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a na CD nejpozději 30. 7. 2021

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín
konání

Zkouška

7. 9. 2021

Psychoterapie

Sociální patologie a psychopatologie

14. 9. 2021

Principy a metody sociální práce

Sociální komunikace

21. 9. 2021

Obhajoba bakalářské práce


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
10. června 2021