Rozhodnutí rektora č. 7/2020

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 15. 5. 2020 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 31. 5. 2020 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve 2 výtiscích a na CD nejpozději 31. 5. 2020

4)        Kazuistiku k předmětu Strategie a postupy případové práce je nutno odevzdat na studijní oddělení 1x v kroužkové vazbě a 1x na CD nejpozději do 31. 5. 2020

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín konání

Zkouška

22. 6. 2020
26. 6. 2020

Sociální politika

22. 6. 2020
26. 6. 2020

Sociální intervence

2. 7. 2020

Volitelný obor:
Klinická patologie a léčba

Volitelný obor:
Psychosociální patologie a náprava

Volitelný obor:
Metodologie sociálních věd

3. 7. 2020

Strategie a postupy případové práce

9. 7. 2020

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
14. dubna 2020