Rozhodnutí rektora č. 7/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 24. 6. 2019 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 31. 7. 2019 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve 2 výtiscích a na CD nejpozději 31. 7. 2019

4)        Kazuistiku k předmětu Strategie a postupy případové práce je nutno odevzdat na studijní oddělení 2x v kroužkové vazbě a 1x na CD nejpozději 31. 7. 2019

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

 

10. 9. 2019

 

Sociální politika

Strategie a postupy případové práce

 

12. 9. 2019

 

Sociální intervence
 

Volitelné obory:

Psychosociální patologie a náprava

Klinická patologie a léčba

Metodologie sociálních věd

18. 9. 2019

Obhajoba diplomové práce

 

 

 

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. června 2019