Rozhodnutí rektora č. 6/2023

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

1)        Do 30. 6. 2023 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 31. 7. 2023 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus.

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a zaslat elektronicky na bcstudijni@pvsps.cz  nejpozději do  31. 7. 2023.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín SZZ

5. 9. 2023

Psychoterapie

Psychopatologie a sociální patologie

12. 9. 2023

Principy a metody sociální práce

Sociální komunikace

18. 9. 2023

Obhajoba bakalářské práce


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. června 2023