Rozhodnutí rektora č. 6/2022

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 30. 6. 2022 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 29. 7. 2022 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus.

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a zaslat elektronicky na bcstudijni@pvsps.cz nejpozději do  29. 7. 2022

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín
konání

Zkouška

6. 9. 2022

Psychoterapie

Sociální patologie a psychopatologie

13. 9. 2022

Principy a metody sociální práce

Sociální komunikace

21. 9. 2022

Obhajoba bakalářské práce


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
1. června 2022