Rozhodnutí rektora č. 6/2020

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 15. 5. 2020 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 31. 5. 2020 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a na CD nejpozději 31. 5. 2020

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín
konání

Zkouška

18.6.2020

Principy a metody sociální práce

23.6.2020

Psychoterapie

29.6.2020

Sociální patologie a psychopatologie

7.7.2020

Sociální komunikace

13.7.2020

Obhajoba bakalářské práce


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
14. dubna 2020