Rozhodnutí rektora č. 6/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Psychologie

1)       Do 24. 6. 2019 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)       Do 31. 7. 2019 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)       Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích na CD nejpozději 31. 7. 2019


Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

 

 

5. 9. 2019

Obecná psychologie

 

Základy psychopatologie

Základy psychoterapie a poradenství

Zdravotní psychologie

9. 9. 2019

Vývojová psychologie

 

Sociální psychologie

11. 9. 2019

Obhajoba bakalářské práce

 

 

 

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. června 2019