Rozhodnutí rektora č. 6/2012

Zkouška z cizího jazyka
program Sociální politika a sociální práce, bakalářské studium

1) Zkoušku lze vykonat z jazyka anglického, francouzského, ruského nebo německého.

2) Student si sám vybere cizojazyčný odborný text na téma sociální práce v rozsahu minimálně 20 stran a předloží ke schválení na studijní oddělení minimálně měsíc před termínem zkoušky.

3) Student schválený text prostuduje a zpracuje z něj výtah v cizím jazyce v rozsahu jedné normostrany. Tento výtah předloží při zkoušce.

4) Během zkoušky student ústně přeloží zkoušejícím určenou část textu do českého jazyka (i s pomocí slovníku) a poté povede se zkoušejícím rozhovor (v příslušném cizím jazyce) o obsahu celého odborného textu.

5) Dnešním dnem pozbývá platnost Rozhodnutí rektora 5/2012

 

PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. března 2012