Rozhodnutí rektora č. 5/2023

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Psychologie

1)        Do 30. 6. 2023 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 31. 7. 2023 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus.

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a zaslat elektronicky na bcstudijni@pvsps.cz nejpozději do  31. 7. 2023.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín SZZ

5. 9. 2023

Obecná psychologie

8. 9. 2023

Vývojová psychologie

12. 9. 2023

Volitelné předměty:

Základy psychopatologie
Základy psychoterapie a poradenství
Zdravotní psychologie

15. 9. 2023

Sociální psychologie

19. 9. 2023

Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. června 2023