Rozhodnutí rektora č. 5/2020

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Psychologie

1)        Do 15. 5. 2020 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 31. 5. 2020 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích na CD nejpozději 31. 5. 2020

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín
konání

Zkouška

18.6.2020

19.6.2020

Obecná psychologie

23.6.2020

24.6.2020

Vývojová psychologie

29.6.2020

30.6.2020

Sociální psychologie

3.7.2020

7.7.2020

Základy psychoterapie a poradenství

Zdravotní psychologie

Základy psychopatologie

9.7.2020

Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
14. dubna 2020