Rozhodnutí rektora č. 5/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)         Do 24. 6. 2019 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)         Do 31. 7. 2019 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a na CD nejpozději 31. 7. 2019

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

5. 9. 2019

Psychoterapie


Sociální patologie a psychopatologie

9. 9. 2019

Principy a metody sociální práce

 

Sociální komunikace

11. 9. 2019

Obhajoba bakalářské práce

 


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. června 2019