Rozhodnutí rektora č. 4/2023

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)        Do 15. 3. 2023 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 28. 4. 2023 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus.

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz 
do 28. 4. 2023.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín konání

Zkouška

9. 5. 2023

Teoretické obory psychologie

15. 5. 2023

Psychologická diagnostika

19. 5. 2023

Psychologická metodologie

24. 5. 2023

Volitelné předměty:

  • Klinická psychologie
  • Pedagogická a školní psychologie
  • Psychologie práce, organizace a řízení
  • Poradenská psychologie a psychoterapie

30. 5. 2023

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
12. ledna 2023