Rozhodnutí rektora č. 4/2020

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)        Do 16. 3. 2020 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2020 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 30. 4. 2020

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín

konání

Zkouška

18. 5. 2020

Teoretické obory psychologie

21. 5. 2020

Psychologická diagnostika

25. 5. 2020

Psychologická metodologie

27. 5. 2020

 

Volitelné obory:

Klinická psychologie

Pedagogická a školní psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení

Poradenská psychologie a psychoterapie

29. 5. 2020

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. února 2020