Rozhodnutí rektora č. 4/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Psychologie

1)        Do 15. 3. 2019 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2019 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou exemplářích a na CD nejpozději 30. 4. 2019

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

Termín

konání

Zkouška

Místo

konání

 

16. 5. 2019

 

 

Teoretické obory psychologie

 

 

Milánská

22. 5. 2019

 

Psychologická diagnostika

 

 

Milánská

23. 5. 2019

 

Psychologická metodologie

 

Milánská

28. 5. 2019

 

Volitelné obory:

Klinická psychologie

Pedagogická a školní psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení

Poradenská psychologie a psychoterapie

 

Milánská

29. 5. 2019

 

Obhajoba diplomové práce

 

Milánská

 


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
29. ledna 2019