Rozhodnutí rektora č. 3/2023

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

1)        Do 15. 3. 2023 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 28. 4. 2023 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus.

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve 2 výtiscích a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz nejpozději do 28. 4. 2023.

4)        Kazuistiku k předmětu Případové studie je nutno odevzdat na studijní oddělení 1x v kroužkové vazbě a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz nejpozději do 28. 4. 2023.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská)

Termín konání

Zkouška

4. 5. 2023
5. 5. 2023

Sociální politika + Případové studie

12. 5. 2023

Teorie a metody sociální práce

18. 5. 2023

Volitelné předměty:
 

  • Poradenství a psychoterapie v sociální práci
  • Psychosociální patologie a náprava
  • Metodologie sociálních věd

25. 5. 2023

Obhajoba diplomové práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
12. ledna 2023