Rozhodnutí rektora č. 3/2021

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 15. 3. 2021 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2021 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a na CD nejpozději 30. 4. 2021

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín
konání

Zkouška

3. 5. 2021

Principy a metody sociální práce

11.5.2021

Psychoterapie

17.5.2021

Sociální patologie a psychopatologie

24.5.2021

Sociální komunikace

27.5.2021

Obhajoba bakalářské práce


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
1. února 2021