Rozhodnutí rektora č. 3/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)        Do 15. 3. 2019 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2019 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus

3)        Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve 2 výtiscích a na CD nejpozději 30. 4. 2019

4)        Kazuistiku k předmětu Strategie a postupy případové práce je nutno odevzdat na studijní oddělení 1x v kroužkové vazbě a 1x na CD nejpozději do 30. 4. 2019

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

Termín konání

Zkouška

Místo konání

 

6. 5. 2019

Volitelný obor:

Psychosociální patologie a náprava

 

Milánská

  9. 5. 2019

 10. 5. 2019

 

Sociální politika

 

Milánská

  6. 5. 2019

 14. 5. 2019

 

Sociální intervence

 

Milánská

14. 5. 2019

Volitelný obor:

Klinická patologie a léčba

 

Milánská

Volitelný obor:

Metodologie sociálních věd

 

Milánská

 

15. 5. 2019

 

Strategie a postupy případové práce

 

Milánská

 

17. 5. 2019

 

Obhajoba diplomové práce

 

Milánská

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
29. ledna 2019