Rozhodnutí rektora č. 3/2011

Podmínky pro pokračování v psychosociálním výcviku
při ukončení studia před absolvováním bakalářského programu na PVŠPS

V případě ukončení studia před absolvováním 1. ročníku bc. studia nebude možné pokračovat v sebezkušenostní a seberozvojové části psychosociálního výcviku.

V případě ukončení studia po absolvování 1. ročníku bc. studia lze pokračovat v  sebezkušenostní a seberozvojové části psychosociálního výcviku pouze v případě, bude-li student/ka pokračovat ve studiu v jiném oboru pomáhající profese a na základě předložené žádosti schválené výcvikovými lektory a vedením školy. 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
27. ledna 2011