Rozhodnutí rektora č. 2/2021

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

 

1)        Do 15. 3. 2021 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2021 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích na CD nejpozději 30. 4. 2021

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín
konání

Zkouška

3.5.2021

4.5.2021

Obecná psychologie

11.5.2021

12.5.2021

Vývojová psychologie

17.5.2021

18.5.2021

Sociální psychologie

24. 5. 2021

25. 5. 2021

Volitelné předměty:

Základy psychoterapie a poradenství

Zdravotní psychologie

Základy psychopatologie

27.5.2021

Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
1. února 2021