Rozhodnutí rektora č. 2/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)          Do 15. 3. 2019 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)         Do 30. 4. 2019 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a na CD nejpozději 30. 4. 2019

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

Termín
konání

Zkouška

Místo

konání

3.5.2019

Principy a metody sociální práce

 

Hekrova

10.5.2019

Psychoterapie

Hekrova

20.5.2019

 

Sociální patologie a psychopatologie

 

Hekrova

24.5.2019

Sociální komunikace

Hekrova

30.5.2019

 

Obhajoba bakalářské práce

 

 

Hekrova


Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
29. ledna 2019