Rozhodnutí rektora č. 1/2023

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

studijní program Psychologie

1)        Do 15. 3. 2023 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)        Do 28. 4. 2023 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus.

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích a zaslat elektronicky na bcstudijni@pvsps.cz nejpozději
do 28. 4. 2023.

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín konání

Zkouška

2. 5. 2023

3. 5. 2023

Sociální psychologie

10. 5. 2023

11. 5. 2023

Vývojová psychologie

16. 5. 2023

17. 5. 2023

Obecná psychologie

22. 5. 2023

23. 5. 2023

 

Volitelné předměty:

  • Základy psychopatologie
  • Základy psychoterapie a poradenství
  • Zdravotní psychologie

29. 5. 2023

Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
12. ledna 2023