Rozhodnutí rektora č. 1/2020

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Psychologie

1)        Do 16. 3. 2020 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2020 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích na CD nejpozději 30. 4. 2020

 

Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Hekrova):

Termín
konání

Zkouška

4.5.2020

5.5.2020

Obecná psychologie

12.5.2020

13.5.2020

Vývojová psychologie

19.5.2020

20.5.2020

Sociální psychologie

22.5.2020

26.5.2020

Základy psychopatologie

Základy psychoterapie a poradenství

Zdravotní psychologie

28.5.2020

Obhajoba bakalářské práce

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. února 2020