Rozhodnutí rektora č. 1/2019

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Studijní program Psychologie

1)        Do 15. 3. 2019 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní bakalářské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení)

2)        Do 30. 4. 2019 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý bakalářský cyklus

3)        Písemné bakalářské práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve dvou výtiscích na CD nejpozději 30. 4. 2019


Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek:

Termín
konání

Zkouška

Místo

konání

3.5.2019

7.5.2019

Obecná psychologie

Hekrova

10.5.2019

13.5.2019

Vývojová psychologie

Hekrova

20.5.2019

21.5.2019

Sociální psychologie

Hekrova

24.5.2019

27.5.2019

 

Základy psychopatologie

Základy psychoterapie a poradenství

Zdravotní psychologie

 

 

 

Hekrova

30.5.2019

Obhajoba bakalářské práce

Hekrova

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
29. ledna 2019