Mgr. Filip Havlík

Studijní program:

Psychologie 

Vyučované předměty:

Komunita, Seminář k praxi

Kontakt: 

filip.havlik.kv@gmail.com

Konzultace: 

dle předchozí dohody 

Stručné CV

Vystudoval jednooborovou psychologii na PVŠPS, nyní je interním doktorandem na 1. LF UK v oboru Neurovědy. V roce 2019 ukončil sebezkušenostní část psychoterapuetického výcviku v PCA a v roce 2018 obdržel certifikaci Psychologa ve zdravotnictví. Absolvoval víceleté stáže na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol (2015 – současnost) a na oddělení Aplikovaných neurověd a zobrazení mozku Národního ústavu duševního zdraví (2018 – současnost).

Poslední články

_ud04955.jpg

V současné době je ve schvalovacím procesu nová akreditace těchto studijních programů:

Psychologie,
bakalářské a navazující magisterské, prezenční forma

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
bakalářské a navazující magisterské, prezenční i kombinovaná forma

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2020 - 2021 budou vyhlášeny po schválení těchto studijních programů Národním akreditačním úřadem.

Podrobnější informace naleznete v záložce Chci studovat u jednotlivých studijních programů

27. 11. 2019
gacr_logo.jpg

Nový grant GA ČR

Pražská vysoká škola psychosociálních studií uspěla v náročné soutěži se svým výzkumným projektem Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů, na jehož řešení získala grant z Grantové agentury České republiky (GA ČR). Výzkumný tým ve složení Radek Trnka, Martin Kuška a Karel Balcar povede jako hlavní řešitel Tomáš Nikolai. Z téměř 2100 podaných projektů byl grant udělen 632, tedy zhruba čtvrtině. Mezi úspěšnými žadateli jsou pouze 4 subjekty mimo sféru veřejných vysokých škol, Akademie věd ČR, v. v. i. a státních institucí a součástí. PVŠPS patří mezi pouhé 3 soukromé vysoké školy v ČR, které získaly grant GA ČR na řešení standardního výzkumného projektu v období 2018 – 2020.

12. 12. 2017
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020