soukupova.jpeg

Ing. Radka Soukupová

Studijní program:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučovaný předmět:

Sociální práce s cílovými skupinami

Kontakt: e-mail:

soukupova.radka@volny.cz 

Konzultace:

dle předchozí domluvy - PVŠPS Hekrova 805

Zástupkyně ředitele Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády

 

Stručné CV

Sociální manažerka, komunální politička. Pracovala jako dobrovolnice pro Jedličkův ústav, prošla dlouhodobým kursem v oblasti deinstitucionalizace, který organizovala American Jewish Joint Distribution Committee ve spolupráci s Karlovou Universitou. Pracovala pro různé neziskové organizace orientované na osoby se zdravotním postižením (Pražská organizace vozíčkářů, Nadace Duha, Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové). Řídila projekty zaměřené na sociální dialog či vzdělávání. Působila na pozici ředitelky Kanceláře rady vlády pro romské záležitosti, stála u zrodu Agentury pro sociální začleňování. V letech 2000 – 2014 vedla sociální komisi Svazu měst a obcí jako její předsedkyně. V letech 2010-2014 řídila Employers´ platform   při  Radě evropských municipalit a regionů v Bruselu. Působila jako ředitelka odboru sociálního začleňování na MPSV. Je akreditovanou lektorkou vzdělávacího programu „Prevence násilí na pracovišti v sociálních a zdravotních organizacích“. Je členkou Platformy pro sociální bydlení a platformy k deinstucionalizaci (JDI). 

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020