jancova_v..jpg

Mgr. Václava Jančová

Studijní programy: 

Psychologie

Vyučovaný předmět:

Psychopatologie dětí a dospívajících

Kontakt: 

vaclavajancova@gmail.com

Konzultace:

PVŠPS, Hekrova 805, po předchozí domluvě

Stručné CV

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Ve své praxi jsem se věnovala psychologické diagnostice a poradenství dětí od předškolního věku až po mladé dospělé. Mám zkušenosti s krizovou intervencí podporou dětí i dospělých. Individuálně i skupinově jsem terapeuticky pracovala s týranými, zneužívanými dětmi, dospívajícími a jejich rodiči v rámci Dětského krizového centra, psychiatrické léčebny v Bohnicích a v Domě tří přání – organizaci, podporující rodiny a děti v krizi.
Jako lektorka jsem ve spolupráci s Českým helsinským výborem vedla besedy s rodiči, zaměřené na rozvíjení rodičovských kompetencí. Také mě těšila spolupráce s adolescenty v zážitkovém seberozvojovém programu Staň se sám sebou. Několik let jsem vytvářela a lektorovala víkendové workshopy, zaměřené na rozvíjení sebepoznání nadaných dětí. Dlouhodobě jsem spolupracovala s Domem Přemysla Pittra pro děti, krizovém pobytovém zařízení,  kde jsem se spolupodílela na komunitním setkávání dětí. V poslední době se také jako facilitátorka věnuji práci s tělem a emocemi v rámci  techniky Maitri dýchání. 

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde 

 

O akreditacích bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii dosud nebylo rozhodnuto.

30. 6. 2020
gacr_logo.jpg

Nový grant GA ČR

Pražská vysoká škola psychosociálních studií uspěla v náročné soutěži se svým výzkumným projektem Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů, na jehož řešení získala grant z Grantové agentury České republiky (GA ČR). Výzkumný tým ve složení Radek Trnka, Martin Kuška a Karel Balcar povede jako hlavní řešitel Tomáš Nikolai. Z téměř 2100 podaných projektů byl grant udělen 632, tedy zhruba čtvrtině. Mezi úspěšnými žadateli jsou pouze 4 subjekty mimo sféru veřejných vysokých škol, Akademie věd ČR, v. v. i. a státních institucí a součástí. PVŠPS patří mezi pouhé 3 soukromé vysoké školy v ČR, které získaly grant GA ČR na řešení standardního výzkumného projektu v období 2018 – 2020.

12. 12. 2017
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020