hnilica.jpg

doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.

Studijní program: 

Psychologie  

Vyučované předměty:

Pokroky v sociální psychologii, pokroky v psychologii osobnosti, multivariační analýza dat, metodologie psychologického výzkumu 

Kontakt:

e-mail: hnilica@pvsps.cz, tel. 274 773 238 

Konzultace: 

út. 15:30 – 16:30, čt. 15:30 – 16:30 (pouze po předchozí domluvě), místnost č. 3 (přízemí), PVŠPS Milánská 471

Stručné CV

Funkce: Prorektor pro vědu a výzkum, vedoucí GA PVŠPS, člen Rady Psychologického ústavu ČAV.

Kvalifikace: Studium jednooborové psychologie na katedře psychologie FF UK (PhDr., 1982), aspirantura v PÚ JAK ČSAV (CSc., 1989), habilitace pro obor sociální psychologie na Masarykově univerzitě v Brně (doc., 2009).

Odborné zaměření: V posledních letech se věnuji především otázkám týkajícím se evoluční funkce stereotypů a předsudků a toho, jakou mají stereotypy funkci při udržování sociálního řádu, při ochraně morálních základů společnosti a při legitimizaci sociální stratifikace. Můj výzkum na toto téma byl podpořen tříletým grantem GA ČR, který jsme v roce 2014 obdrželi s kolegyněmi z katedry psychologie PedF UK. Na toto téma vedu i několik bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Publikace: Mezi mé hlavní publikace věnované tomuto tématu patří tyto:

HNILICA, K. (2010). Stereotypy, předsudky, diskriminace (pojmy, měření, teorie). Praha: Karolinum.

HNILICA, K. (2012). K morální (in)toleranci autoritářské osobnosti. Československá psychologie 56(6), 529-544.

HNILICA, K., RADOVÁ, L. (2013). Rasismus? Postoje? Ideologie? K determinantám etnických stereotypů. Československá psychologie 57(2), 144-161.

HNILICA, K. FRANCOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ T., SMETÁČKOVÁ, I. (2017). Stereotypy a morální legitimizace sociální stratifikace. Československá psychologie 61(2), 109-127.

Poslední články

_ud04955.jpg

S potěšením Vám oznamujeme, že Národní akreditační úřad schválil akreditace našeho bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Psychologie.
Úplné znění rozhodnutí naleznete zde 

 

O akreditacích bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii dosud nebylo rozhodnuto.


30. 6. 2020
infografika_main_sources_of_fear_of_covid-19_1_.png

Ing. Radek Trnka, Ph.D.  v červnu 2020 publikoval článek týkající se psychologických dopadů pandemie covid-19 a podílel se na mezinárodní studii poskytování psychoterapie v době krizových opatření. První článek analyzuje traumatizaci české společnosti v prvních týdnech od vypuknutí epidemie covid-19 v České republice, a to na veřejně dostupných datech. Druhá studie potvrdila očekávaný významný nárůst poskytování péče přes internet a o něco méně i po telefonu. Zároveň se potvrdilo zachování celkového objemu péče v porovnání s dobou před pandemií. Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii.

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000675 
Plný text článku
(Q2 v kategoriích Psychiatrie,SSCI, a klinické psychologie)

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811
(Q1 v Public, Environmental & Occupational Health, SSCI)

15. 7. 2020
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020