dostalova.jpg

MUDr. Olga Dostálová, CSc.

kancléřka PVŠPS


Studijní program: 

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Vyučované předměty:

Rizika pomáhajících profesí

Kontakt:

PVŠPS Hekrova 805, e-mail: olgad@rdostal.cz

Konzultace:

PVŠPS Hekrova 805 – po předchozí domluvě

Stručné CV

Práce na PVŠPS od začátku r. 2000. Sedm let na katedře sociální práce FFUK + 3 roky psychoterapeutická poliklinika ESET + přednášky na PPF. Před nástupem do důchodu pracovala 35 let na radioterapeutickém oddělení FN v Motole, v posledních 10 letech své působnosti jako přednostka oddělení. Mezi prvními klinickými lékaři se zabývala imunitou onkologicky nemocných, na toto téma obhájila také titul CSc. O této problematice publikovala několik cizojazyčných článků v odborných časopisech. Kromě své odbornosti se věnovala od začátku své práce jako první v onkologii psychice pacientů se zhoubnou nádorovou nemocí, od r. 1967 i psychoterapii, jejíž výuku absolvovala u prof. PhDr. Kratochvíla, v Praze pak u doc. MUDr. Skály a částečně i přímo na Psychiatrické klinice UK v Praze. Získala kvalifikaci pro provádění psychoterapie v nepsychiatrických oborech. Kromě  50 článků z oboru onkologie (z nich několik cizojazyčných), napsala 3 samostatné publikace o psychické péči o onkologické pacienty, jednu společnou publikaci editorovala a v dalších třech monografiích měla svou kapitolu na téma psychické péče o onkologicky nemocné. Jedna publikace byla přeložena do ruského jazyka.

Členství v odborných společnostech: Členka Lékařské komory, čestná členka Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. V této sekci také vykonávala 4 roky funkci předsedkyně etické komise. Členství v odborné společnosti pro historii vědy a techniky.

Poslední články

_ud04955.jpg

Přijímáme přihlášky pro akademický rok 2023/2024 v akreditovaných studijních programech:

Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Psychologie.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program 
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Bližší informace k přihlášení naleznete zde


Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radka Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Celý rozhovor čtěte ZDE 

30. 6. 2020

Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík

 25. 11. 2021
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2022/23.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020