PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ 30 volných míst

_
s
Cena: 9 000 Kč i Částka se hradí po vyzvání k uhrazení.
Snížená cena 9 000 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Termín leden 2020

Psycholog ve zdravotnictví je akreditovaný kvalifikační kurz. Rozhodnutí o udělení akreditace naleznete zde.

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení  teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví. 

Do kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví může být přijat:

  1. Studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie po úspěšném vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky.
  2. Absolvent magisterského studia jednooborové psychologie po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky
  3. Psycholog pracující ve zdravotnickém zařízení, který je v přípravě k atestaci v oboru klinická psychologie.
  4. Psycholog pracující v jiném typu zařízení (nemající zdravotnický charakter), který absolvováním kurzu chce získat znalosti a přehled v oboru klinické psychologie.

Podrobné informace ke kurzu jsou uvedeny na webových stránkách PVŠPS: http://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/psycholog-ve-zdravotnictvi/

 


Zpět