Psychodynamický výcvik Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 300 Kč i Cena za pohovor do výcviku
Snížená cena 0 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.

Výcvik je zaměřen na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním či významnými událostmi života. Pracuje se s jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos, což jsou pojmy svojí povahou psychoanalytické. Součástí dějů jsou psychosomatické jevy, sny, krize, psychotraumata, ale také významné události pozitivní a nadějné.

Skupinová zkušenost probíhá v malých skupinkách. Setkání jsou intimní a pro ostatní členy komunity uzavřená. Obsahují především postupné setkávání se sebou samým a s druhými lidmi.
Skupina pracuje s psychodynamickými postupy a metodami, setkáte se však i s prvky jiných škol a směrů(gestalterapie, arteterapie či terapie rodinné).
Sebezkušenostní část má za úkol:
a) sebepoznání, náhled a vhled do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie.
b) zrání a osobní růst
c) posílení vlastního "já"
d) hledání kapacit ke zvýšení sociální inteligence
e) zlepšení komunikačních dovedností
f) posilování odolnosti v sociální zátěži
g) konfrontace s vlastními symptomy a poruchami.
h) náhled do psychosomatických souvislostí
i) zkušenost s abreakcí, vhledem, učením a dalšími účinnými faktory psychoterapie.

Přijetí uchazečů do výcviku - podmínky:

  1. Věk při nástupu do výcviku nejméně 25 let.
  2. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a práce v pomáhající profesi. Psychoterapeutické vzdělání je určeno především lékařům, klinickým psychologům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí.
  3. Nepřítomnost zdravotních potíže a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychoterapeutického vzdělávání.
  4. Úspěšné absolvování výběrového pohovoru, v němž.se posuzují osobnostní předpoklady a motivace uchazečů pro psychoterapeutickou práci a možnost využití získaných vědomostí a dovedností v profesní praxi.

http://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/psychodynamicky-vycvik/ 


Zpět