Kreativní neverbální techniky 21/22 Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 650 Kč i 650
Snížená cena 650 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

PhDr. Jana Procházková

Termín pátek 22.10., 26.11., 28.1., 25.2. 14.00‑15.30
Místo konání Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10, aula  
(Psychoterapie používá nejen řeči, ale i jiných výrazů a projevů člověka, kterými lze někdy lépe komunikovat než slovy. Seminář obsahuje ukázky muzikoterapie a arteterapie.)

Zpět