E-shop

Zde je k dispozici kompletní nabídka e-shopu PVŠPS a PPF.

Od individuální arterapie ke kolektivní „umělecké” tvorbě

so 19.11. (9:00-19:00) - ne 20.11.2022 (9:00-16:00)
10 volných míst
Lektor:
Magdalena Westman

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie

pá 16:00-20:00; so 9:00-18:00; ne 9:00-13:00
Kapacita je naplněná.
Lektor:
MUDr. Prokop Remeš

Komunikační techniky

21.-22.1.2023 so 9:00-19:00 - ne 9:00-16:00
16 volných míst
Lektor:
Mgr. Katarína Loneková

Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová…

so 9:00-19:00 - ne 9:00-16:00
Kapacita je naplněná.
Lektor:
MUDr. Radana Syrovátková

Psychodynamický výcvik - obhajoba závěrečné práce

8 volných míst

Psychodynamický výcvik - podání závěrečné práce

7 volných míst

Psychodynamický výcvik - zkouška z teorie

2 volná místa

Psychologie a psychopatologie rodiny ONLINE SEMINÁŘ

(9:00-16:30)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Jan Kulhánek

Poruchy příjmu potravy – nový pohled na nemoc a léčbu SEMINÁŘ…

(9:00-16:30)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Jan Kulhánek

Terapie zpěvem

so 9:00-19:00 - ne 9:00-16:00
Kapacita je naplněná.
Lektor:
Mgr. Pavla Štěpničková

Práce s dětskou a adolescentní skupinou

pá (16.00-20.00) - so (9:00-18:00) - ne (9:00-13:00)
Kapacita je naplněná.
Lektor:
PhDr. Václava Masáková

Základy existenciální analýzy

pá 10:00-19:00 - so 9:00-17:00
18 volných míst
Lektor:
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Daseinsanalytický výcvik

Kapacita je naplněná.

Základy koučování

5.-6.11.2022 so 9:00-19:00 - ne 9:00-16:00
11 volných míst
Lektor:
Ing. Jiří Kunčar
«» | | | | 5