Předběžné rozvrhy pro 1. ročníky

Zimní semestr 2017/2018

1. roč. Bc. Psychologie
1. roč. NMgr. Psychologie
Anotace povinně volitelných předmětů pro NMgr. Psychologii
1. roč. Bc. Sociální politika a sociální práce
1. roč. NMgr. Sociální politika a sociální práce

Aktualizované rozvrhy přednášek pro jednotlivé studijní programy a ročníky naleznete před začátkem semestru na Nástěnce v informačním systému školy v sekci Dokumenty.