Výcvik v Terapii zaměřené na emoce

(Emotion Focused Therapy, EFT)

Zveme Vás k účasti na výcviku v Terapii zaměřené na emoce. Jedná se o nový psychoterapeutický směr, který vychází z psychoterapie zaměřené na osobu (PCA) a gestalt psychoterapie, a je založen na aktuálních výsledcích výzkumu emocí. Cílem EFT je pomoci lidem akceptovat, vyjádřit, regulovat, pochopit a změnit své emoce, zlepšit svou emoční inteligenci a vytvářet bezpečnější vztahy. V poslední dekádě se EFT etablovalo jako jeden z nejrychleji se rozvíjejících terapeutických směrů ve světě.

Výcvikoví lektoři: Les Greenberg a Laco Timuľák

Termíny:
1. Blok: 12. – 15. září 2016          Les Greenberg a Laco Timuľák
2. Blok: 11. – 14. leden 2017      Laco Timuľák
3. Blok: 20. – 23. duben 2017     Laco Timuľák

Místo konání: Pražská Vysoká Škola Psychosociálních Studií, Milánská 471, Praha 10
(v místě konání je možné přenocování ve vlastním spacáku za velmi výhodných cenových podmínek)

Podmínky účasti ve výcviku:
-        Ukončený dlouhodobý akreditovaný psychoterapeutický výcvik
-        Aktivní psychoterapeutická praxe
-        Angličtina na úrovni porozumění textu (přednášky v angličtině, bez tlumočení)

Finance:
Poplatek za výcvik je 23.300,- Kč. Platbu je nutno zaplatit do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy k zaplacení, jinak místo propadá dalším zájemcům. Výzvu k zaplacení zašleme prvním 24 uchazečům, kteří splní podmínku doložení ukončeného dlouhodobého akreditovaného výcviku.

V případě zrušení účasti ve výcviku do 30.6.2016 neúčtujeme storno poplatek, při zrušení účasti do 10.8. účtujeme poplatek 3.000,- Kč a při zrušení po 10.8. účtujeme celou sumu poplatku za výcvik.  

Kontakt pro zaslání přihlášky: Ing. Marta Větrovcová, PVŠPS, provozni@pvsps.cz

Formulář přihlášky naleznete zde
K přihlášce připojte kopii potvrzení o ukončení dlouhodobého akreditovaného psychoterapeutického výcviku.

O lektorech:

 Les Greenberg je profesorem psychologie a ředitelem centra pro výzkum psychoterapie na York University v Torontu (CA). Je jedním z nejcitovanějších autorů v oblasti výzkumu emocí v psychoterapii.

Dr. Greenberg patří mezi hlavní představitele a zakladatele EFT pro individuální a párovou terapii. Je spoluautorem některých základních textů jako Emotion in Psychotherapy (1986) s Jeremy Safranem;  Emotionally Focused Therapy for Couples (1988) se Susan Johnson; Facilitating Emotional Change s Laurou Rice a Robertem Elliottem; a Working with Emotions in Psychotherapy (1997) se Sandrou Paivio.     
Dr. Greenberg je také zakladatelem Společnosti pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI) a bývalým prezidentem Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR).

Ladislav Timuľák je docentem na Trinity College v Dublině, kde je ředitelem doktorského studia poradenské psychologie. Zabývá se výcvikem psychoterapeutů a poradenských psychologů, je akademikem i praktikujícím psychoterapeutem. V psychoterapii zaměřené na emoce  (EFT) absolvoval výcvik u zakladatelů metody Leslie Greenberga a Roberta Elliotta. Jeho výzkumný zájem se soustředí především na výzkum psychoterapie a na další vývoj metody EFT.
Laco napsal 5 knih, více než 60 odborných článků a kapitol v knihách. Mezi jeho poslední díla patří Research in Psychotherapy and Counselling (Sage, 2008) a Developing Your Counselling and Psychotherapy Skills and Practice (Sage, 2011), Transforming Emotional Pain in Psychotherapy: An Emotion-Focused Approach (2015). Je členem různých redakčních rad odborných časopisů.

 O terapii zaměřené na emoce:

Terapie zaměřená na emoce je založená na předpokladu, že emoce fungují jako vnitřní kompas, který usměrňuje naše jednání a touhy a pomáhá nám vytvářet zdravé vztahy. EFT se zaměřuje na zlepšení uvědomování si a vyjádření emocí, jejich regulaci a reflexi s cílem transformace problémových emocionálních schémat a dosažení korektivní emoční zkušenosti.

I pro zkušené terapeuty může být EFT výcvik přínosem například v následujících oblastech:
-        Rozlišování mezi nekonstruktivními a konstruktivními emocemi
-        Práce s lidmi, kteří příliš kontrolují své emoce
-        Využití síly emocí pro dosažení pozitivní změny
-        Pomoc pro páry, aby si byly emočně blíž
-        Pomoc klientům, aby si dovolili více pozitivních emocí ve svých životech

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634