Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Seminář poskytuje zácvik do diagnostiky a terapeutické změny „nesprávného myšlení", působícího selhávání či poruchy rozumové, citové, praktické nebo fyziologické povahy v náročných životních situacích.

Termín: 12. - 13. 5. 2017

Časový rozvrh: pá: 10.00 - 19.00

so: 9.00 - 17.00

 

Počet volných míst: zde

Variabilní symbol: 12135171

Cena: 1 750 Kč

snížená: 1 450 Kč

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634