Dramatizační metody v psychoterapii

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Seminář nabízí osobní zkušenost s akčními psychoterapeutickými metodami a praktický zácvik do jejich uplatnění při práci s osobními a interpersonálními problémy, konflikty či nesnázemi. Využívá především imaginativních, expresívních a konfrontačních psychogymnastických, psychodramatických, tvarověterapeutických a autoregulačních postupů. Jejich jednotícím prvkem je účinné propojení vnitřního prožitku a vnějšího projevu v osobně náročných situacích, v nichž se účastníci vyrovnávají s cvičně aktivovanými vlastními představami, emocemi, přáními a překážkami. V semináři jsou vedeni k jejich realistickému nebo symbolickému vyjádření a k reflektujícímu zpracování svého prožívání a počínání vůči sobě, vůči druhým a vůči životní situaci. V konfrontaci se svými dramatizačně zesilovanými osobními prožitky, projevy a odezvami na ně od druhých se dopracovávají hlubšího porozumění svým situacím a konfliktům a svým sklonům reagovat v nich a docilují jasnějšího uvědomění svých zdravých či problematických postojů a způsobů jednání. Praktickou zkušeností s terapeuticky zacílenými cvičeními pak získávají ozdravnou korektivní zkušenost v sebepoznání, sebeprojevu a interakci s druhými a osvojují si autentičtější a realističtější způsoby praktického rozhodování a jednání. Doporučuji vzít s sebou oblečení a obutí, které usnadní volný pohyb po místnosti a pohybovou aktivitu vůbec.

Termín: 23. - 24. 6. 2017

Časový rozvrh: pá: 10.00 - 19.00

so: 9.00 - 17.00

 

Počet volných míst: zde

Variabilní symbol: 2324617

Cena: 1 750 Kč

snížená: 1 450 Kč

Pro odborníky a veřejnost

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634